Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp

Regionala Cancercentrum (RCC) samverkar kring det nationella vårdprogrammet för lungcancer. Vårdprogrammet innehåller rekommendationer för utredning och behandling vid lungcancer. Bakom vårdprogrammet finns en arbetsgrupp som består av representanter från olika professioner och specialiteter. I denna arbetsgrupp finns även Lungcancerföreningen representerad.

RCC har också tagit fram ett sk Standardiserat vårdförlopp som syftar till att alla som utreds för cancermisstanke ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad, professionell vård utan onödiga väntetider oavsett var i landet man befinner sig. Det standardiserade vårdförloppet bygger på det Nationella vårdprogrammet och är således ett redskap för vården att kvalitetssäkra utredningsprocesser och ledtider.

 

Nedan kan du genom att klicka på länkarna läsa mer.

Nationellt vårdprogram för lungcancer

Standardiserat vårdförlopp för lungcancer

Senast uppdaterad 22 augusti 2023