Lungcancerföreningen är en oberoende ideell förening som bildades 2004 av en grupp engagerade läkare och patienter. Föreningens främsta syfte är att på olika sätt stödja patienter med en lungcancerdiagnos och deras närstående.
Vi arbetar med att sprida kunskap om lungcancer, bygga nätverk och gemenskap. Vi skapar opinion och driver frågor som kan bidra till en förbättrad lungcancervård och utvidgad forskning runt lungcancer. 

Vårt arbete möjliggörs genom statsbidrag, organisationsbidrag från Cancerfonden, medlemsskap och gåvor.

VÅR VISION 

INGEN SKA BEHÖVA DÖ AV LUNGCANCER

VI SKA VERKA FÖR

  • att ingen ska behöva vara ensam
  • tidig upptäckt
  • fler preventiva åtgärder
  • allas rätt till bästa kända individanpassade behandling
  • allas rätt till rehabilitering
  • allas rätt till palliativ vård i rätt tid
  • att vara en stark röst och företräda våra medlemmar genom påverkansarbete
  • nationell och internationell samverkan

Vi samarbetar med flera olika nationella och internationella organisationer runt våra nyckelfrågor. Exempel på organisationer som vi är medlemmar i är Nätverket mot Cancer och den Europeiska organisationen LUCe. Du kan läsa mer om dessa HÄR
Vårt samarbete med sjukvården har också mycket stor betydelse. Lungcancerföreningen är till exempel representerade i  Regionalt Cancercentrums (RCC) vårdprogramgrupp för det nationella vårdprogrammet för lungcancer och vi är representerade i olika regionala patientråd.

LUNGCANCERSTIPENDIET
Varje år, i samband med Lungcancerdagen i november delas lungcancerstipendiet ut. Stipendiet delas ut till en person eller personer som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet. Syftet med stipendiet är att det ska användas till att förkovra sig inom ämnesområdet lungcancer.

Är du intresserad av att arbeta med oss som styrelseledamot eller kanske runt en speciell fråga eller ett projekt. Då är du varmt välkommen att kontakta oss. Maila till oss info@lungcancerforeningen.se eller ring vårt kansli på 020 885533.

Senast uppdaterad 02 november 2023