Det är värt att sluta röka och det finns hjälp att få

Ensam medelålders man

Att röka innebär en ökad risk för att drabbas av till exempel lungcancer.

Forskning visar att tobaksrök och nikotin kan försämra effekten av cancerbehandling.
I de fall cancerbehandlingen innefattar en operation är det rekommenderat att sluta röka 4–8 veckor innan operationen och att uppehållet varar 4–8 veckor efter operation. Rökning försämrar syresättningen i vävnaderna och ökar därmed komplikationsrisken genom försämrad sårläkning och ökad risk för proppbildning och infektioner.

Rökare upplever ofta kraftigare biverkningar av strålbehandling än icke-rökare. Kunskapen om rökningens inverkan på cytostatikabehandling är mer begränsad, men det finns indikationer på att rökning kan minska effekten av vissa cytostatika.  

Rökstopp har i studier av cancerpatienter visat sig ge bättre upplevd livskvalitet och förbättrad överlevnad, samt minskad risk för sekundär cancer.  (Ref. RCC)

Länkar:

Cancerfonden om att sluta röka  HÄR 

1177 Vårdguiden Hjälp att sluta röka  HÄR 

Sluta rökalinjen HÄR  

Regionala Cancercentrum RCC om tobaksrökning och cancer  HÄR 

Senast uppdaterad 07 februari 2022