Forskare mikroskop

VAD ÄR EN KLINISK STUDIE?
Syftet med kliniska studier är att utveckla möjligheten att förebygga, diagnostisera eller behandla olika cancersjukdomar. Det vanligaste målet med en klinisk studie är att se om patienter som får en ny behandling får bättre effekt än de som får standardbehandlingen. Fråga din läkare om du är intresserad av att delta i en studie. Läkaren är ansvarig för att informera och rådgöra kring kliniska studier.

SÄKERHETEN 
Det finns många och viktiga regelverk runt genomförandet av en klinisk studie. En etikkommitté granskar och godkänner all tillgänglig data, vilka undersökningar som kommer att göras och hur och vilken information som ges till patienten som ska delta. Om det är läkemedelsbehandling som ska studeras måste myndigheten Läkemedelsverket godkänna studien.

VEM KAN DELTA I EN KLINISK STUDIE
Varje klinisk studie har tydliga riktlinjer fastställda gällande vem som får delta i en studie. Detta då syftet med en studie är att få fram vetenskapligt pålitliga resultat. Faktorer som avgör kan vara sådant som diagnos, sjukdomsstadium, organpåverkan och ålder. Alla kriterier för att delta i en studie är bestämda i förväg och är på inget sätt en personlig bedömning, utan finns för att försäkra att en vetenskapligt meningsfull slutsats kan dras av studien. 

Läs mer i informationsbladet från Lif (De forskande läkemedelsföretagens branschorganisation) Klicka på bilden

Länkar:

Cancerfonden om att delta i en forskningsstudie  HÄR 

Karolinska institutet fakta om forskning HÄR 

Vill du söka efter kliniska studier finns följande länkar:

Regionala Cancercentrum (RCC) information om pågående studier i Sverige  HÄR 

Hitta Kliniska Studier HiKS, en webbplats där man kan se vilka kliniska läkemedelsprövningar de forskande läkemedelsföretagen genomför i Sverige. HÄR

Internationellt register (Clinical Trials.gov) över läkemedelsstudier (engelska) HÄR 

Senast uppdaterad 04 maj 2023