Välkommen att bli medlem i Lungcancerföreningen!

Vi välkomnar dig som är patient, är närstående eller på olika sätt arbetar inom lungcancerområdet. 

Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma!

Lungcancerföreningens främsta uppgift är att stödja lungcancerpatienter och deras närstående. Vi sprider kunskap om lungcancer, bygger nätverk och gemenskap samt skapar opinion runt viktiga frågor. 
Som medlem får du bland annat vårt nyhetsbrev och du kan delta i lokala träffar och intressanta föreläsningar vi anordnar.
Vill du uppdatera dina uppgifter använd formuläret nedan.

Nya lägre medlemsavgifter gäller från och med 2023 enligt nedan. Du som anmäler dig nu betalar inget för 2022.

Medlem: 100:-
Familjemedlemskap: 150:-

Senast uppdaterad 30 november 2022