Ge en gåva

Lungcancerföreningen är en religiöst och politiskt oberoende förening som arbetar helt ideellt. Vår verksamhet är därför helt beroende av stöd från utomstående.

Varje bidrag behövs och gör skillnad i vårt arbete med att stödja lungcancerpatienter och deras närstående, skapa opinion för att verka för en bättre lungcancervård och utvidgad forskning.

Hur mycket vill du ge?
Din gåva Gåvobelopp

Senast uppdaterad 30 november 2022