Om Lungcancer

Om Lungcancer

Lungcancer är en av våra vanligaste cancerformer. Bara i Sverige insjuknar drygt 3000 personer varje år. Lungcancer är tyvärr inte bara en av de vanligaste cancerformerna. Det är också den som orsakar flest förlorade levnadsår.

Vad är cancer?

Normalt växer celler under strängt kontrollerade former. Hos en vuxen människa kan man lite förenklat säga, att nya celler enbart bildas för att ersätta gamla celler när de dör.

I en cancertumör bildar cellerna inte längre normal vävnad. Istället växer de ohämmat och kaotiskt. De kan sprida sig i kroppen, och bilda dottertumörer eller metastaser, som de också kallas.

Tumörer som uppkommer i lungan kallas för lungcancer.