Ge en minnesgåva

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av den som stått dig nära. När du ger en minnesgåva
skickas vi ett vackert gåvobevis via e-post eller vanlig post till den adress som du uppger.
Det är viktigt att du är ute i god tid innan begravningsdatumet om du vill att vi skickar minnesbrevet med posten.

Din minnesgåva hjälper Lungcancerföreningen i det fortsatta arbetet med att förbättra lungcancervården och ge stöd åt patienter och närstående.

Din gåva Gåvobelopp kr

 

Senast uppdaterad 19 december 2022