Träningens betydelse vid lungcancer

Tanken på fysisk träning kan kännas överväldigande om du fått veta att du har lungcancer och genomgår eller har genomgått behandling.
I det här avsnittet redogör vi för vikten av fysisk aktivitet vid lungcancer och den positiva effekten på ditt mående och din återhämtning. Beroende på hur det ser ut i din region så finns det möjlighet att få träffa en fysioterapeut för att få hjälp med träningsprogram. Tala med din kontaktsjuksköterska eller läkare.

Inledning

Forskning visar att fysisk träning ger positiva effekter hos personer med lungcancer. Fysisk aktivitet är viktig både under behandlings- och rehabiliteringsfasen.

Regelbunden fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att minska biverkningar av behandlingar och symtom av själva sjukdomen. Symtom som andfåddhet, andnöd och cancerrelaterad trötthet (fatigue) samt den allmänna rörligheten förbättras genom träning. Fysisk träning kan också förbättra patienternas syreupptagningsförmåga, muskelstyrka och upplevda hälsorelaterad livskvalitet samt ångest och depression.

Beroende på i vilken fas du befinner dig, dvs om du till exempel är nyopererad eller genomgår en behandling så rekommenderar vi att du talar med din läkare om och när det är lämpligt att starta ett träningsprogram. Du kan få möjlighet att träffa en fysioterapeut som kan hjälpa dig med övningar. Det kan också finnas gruppträning på sjukhuset eller i närheten där du bor som du kan få delta i.
Även om du var fysiskt aktiv innan din diagnos så är det viktigt att börja försiktigt och gradvis öka på graden av aktivitet.

Traning1