Nationellt kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister ska underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister inom cancerområdet innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. Registren kan ligga till grund för uppföljningar och redovisningar av enskilda verksamheter inom regionerna samt utgöra underlag för forskning.

Kvalitetsregistret sammanställs i en rapport som du kan läsa  HÄR

Senast uppdaterad 15 februari 2022