Behöver du någon att tala med?

Välkommen att ringa vår stödtelefon på 020-88 55 33

Vi som nås här är antingen patienter eller närstående. Vår målsättning är att återkomma till dig inom 24 timmar. Glöm inte att meddela namn och telefonnummer så att vi kan ringa upp dig. Vill du hellre skicka en fråga eller önskan om kontakt kan du maila till info@lungcancerforeningen.se

Vi är också aktiva på sociala medier med flera Facebookgrupper. Du som är patient eller närstående kan begära att få komma med i slutna grupper för att diskutera och dela erfarenheter med andra i liknande situation.

Länk till den slutna Facebookgruppen för dig som är patient  HÄR 

Länk till den slutna Facebookgruppen för dig som är närstående till någon med lungcancer  HÄR

Senast uppdaterad 23 februari 2022