Nyheter
Aktuellt
Föreläsning om patienträttigheter Information på olika språk Film om precisionsmedicin Rapport tidig upptäckt NKS podd med Karin Presentation NT-rådet Nyhetsmorgon och lungcancer Stipendiater 2022 Patientberättelser Debatt om rehabilitering Folkhälsodalen TLV rundabordsdiskussion Nationell lungcancerscreening i Storbritanien Rapport om patient- och närståendesamverkan f bättre forskning, hälso- och sjukvård Lungcancerdagen 2023 Antioxidanter ökar blodflödet i cancertumörer Skrivelse om IPÖ - Individuell Patient Översikt Rapport från ESMO-kongressen - webbinarium 231204 God Jul Inbjudan till Lungcancerföreningens Rehabvecka Målstyrda läkemedel gav Karin ett nytt liv Färre röker – ändå ökar lungcancer bland kvinnor Svara på enkät om lungcancer Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024 Debattartikel: Inför nationell styrning av cancervården Lungcancerpodden avsnitt 84 - Så hittar du lugnet när du fått en cancerdiagnos – Avsnitt 84 Karin Liljelund i Almedalen Lungcancerpodden avsnitt 91 - Träning är bra för alla cancerpatienter! Debattartikel om screening av rökare Medlemsenkät och debattartikel om tidigare upptäckt Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får! Möte med Acko Ankarberg Arja Leppänen Årets Cancernätverkare! Optimal cancer care for the future needs more research on external factors Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård Livet däremellan Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider? Information om Corona och Covid-19 Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro ESMOs patient guide för Covid 19 GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer Till dig som är patient Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom Nya Coronaviruset (Covid-19) Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård Att leva med ALK-positiv lungcancer Patientöversikter inom cancervården - IPÖ För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer... Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning? Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden 100 miljoner kronor till stärkt cancervård Tobaksfakta Kampen mot cancer Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min) 46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer Nollvision cancer Årets Lungcancerpris "Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi. Rapport påverkansarbete Film från Lungcancerdagen 2020 Vad är viktigt för mig? Screening av lungor räddar liv Våga söka vård Ny EU-rapport om lungcancer Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬ Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19? Komplementär medicin Intressant artikel om Screening Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen Information om cancer på lättläst svenska Högre stråldos Ökad Screening Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” Debattartikel strålbehandling Arena Lunghälsa Kanslitelefon Rehabvecka Frötuna 2023 Seminarium om precisionsmedicin vid lungcancer Inspelning från Lungcancerdagen 2023 Lungcancerföreningens stipendium 2023 Hon får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 65 - Sömn del 1 Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 66 - Sömn del 2 Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 76 - Fatigue – ingen vanlig trötthet Lungcancerpodden avsnitt 78 - ”Hur ska jag berätta för barnen?” – med kurator Johanna Joneklav Lungcancerpodden avsnitt 82 - ”När är jag man, när vårdar jag, när stöttar jag?” Framsteg inom cancerforskningen Lungcancerpodden avsnitt 90 - Den fantastiska utvecklingen för Mesoteliompatienter!

Hon får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer

En av pionjärerna bakom forskning som kan leda till utveckling av skräddarsydda vaccin för cancerbehandling är Catherine J. Wu, Dana-Farber Cancer Institute i Boston, USA. Hon tilldelas nu Sjöbergpriset på en miljon US dollar för sina insatser.

Catherinewu Sam Ogden

Catherine Wu och Patrick Ott Foto: Sam Ogden

Årets Sjöbergpris belönar upptäckter kring hur kroppens immunsystem kan aktiveras och förmås att bekämpa cancer. De här upptäckterna gör det möjligt att ta fram vaccin som skräddarsys för att behandla varje patients unika tumör.

I en inte alltför avlägsen framtid kan vaccin av den här typen komma att erbjudas en stor grupp patienter med cancerformer som i dag kan vara svåra eller omöjliga att bota.

– Catherine Wu har varit oerhört viktig för att föra forskningen framåt inom fältet. Hon har spelat en avgörande roll för att man i dag på flera olika håll kan genomföra kliniska studier av cancervaccin mot melanom (hudcancer), bukspottkörtelcancer och lungcancer, säger Urban Lendahl, professor i genetik vid Karolinska Institutet och sekreterare för priskommittén.

Skapar måltavlor för immunsystemet

Sedan 1950-talet har det varit känt att kroppens immunsystem kan upptäcka, och i vissa fall även bekämpa tumörer. På basen av dessa insikter har en rad strategier tagits fram för att utveckla immunbaserade terapier mot cancer.

Catherine J. Wu har intresserat sig för små genetiska förändringar (mutationer) i cancercellerna som ger upphov till så kallade tumörneoantigener. Det rör sig om strukturer som immunförsvarets T-celler kan känna igen som främmande och attackera. Genom att sekvensera DNA från både friska celler och cancerceller kunde hon identifiera vilka tumörneoantigener patienten bar på. Hon lyckades därefter tillverka syntetiska kopior av dessa som injicerades som ett slags vaccin. I några av patienterna ledde det till att immunsystemets celler stimulerades att upptäcka och attackera tumörcellerna.

Genombrottet kom med en artikel i Nature 2017 som beskriver ett första försök där sex patienter med melanom vaccinerades. Sedan dess har både Catherine Wu och andra forskare arbetat vidare med tekniken. Men utvecklingen är ännu i sin linda vilket gör att forskningsanslaget på 900 000 dollar, som ingår som en del av Sjöbergpriset, kan komma till stor nytta för fortsatt forskning.

” Mållös, men väldigt glad”
– Jag är en stark förespråkare för medicinsk grundforskning och innovationer som uppstår ur sådan forskning. Min förhoppning är att pengarna från det här anslaget ska kunna stötta nya djärva och riskfyllda projekt som kan leda till omvälvande upptäckter som får genomslag i vården av patienterna, säger Catherine Wu som blev mycket positivt överraskad när hon fick beskedet om att hon tilldelats 2024 års Sjöbergpris.

– Jag är mållös, men väldigt glad. Jag är tacksam för erkännandet för egen del, men det är också ett erkännande av ett starkt forskarlag och samarbeten som helt förändrat situationen för patienterna. Det här är något vi har utvecklat tillsammans som en grupp.

Källa: Kungliga Vetenskapsakademien

Senast uppdaterad 14 februari 2024

Fler nyheter


Alla nyheter